klik hier om "gen beej en" te luisteren

 

nog even wachten

 Ut moiste ien ut leve, dat is de carnaval
En por doag alles geve, en ut liefst dan me zien al
Weej goan dan m zien alle, gezellig noar dn tent
Dat get ons goed bevalle, m ut volk dat ge kent

Meij en rundje hoale, dat hrt er dan ok beej
Met munten goan betoale, iedereen is dan wer bleej
De gls vol loate moake, weej zuuke elkoar op
Omdat biertjes btter smoake, as ik ze drink m onze trop
En weej zette m zien alle dn tent op ziene kop


Refrein
Me dees moie doage lekker soame zien,
Heel lang allennig, da zit dr aecht nie ien
Dit feest soame viere, doen weej reuze gn
Weej zien me ons trpke onmundig gen beej-enSmaans pien ient kpke, dn kats die is wer doar
Moar soame m ons trpke, is die koater minder zwoar
Weej zien dan lekker saome, ut get langzoam wer goed
Weej goan dan kwats uutkroame, en weej komme wer beej bloed

Maor op assewoensdag, dan zien weej nie mr bleej
De dag waorop ge kloage mug, ut is dan wr vrbeej
Weej komme nog wel beej mekoar, ja ok dr ut joar hin
Toch kiek ik uut noar t volgend joar, doarien hek noow al zin
Dn elfde van dn elfde, is dan ut begin

Refrein (2x)
Me dees moie doage lekker soame zien,
Heel lang allennig, da zit dr aecht nie ien
Dit feest soame viere, doen weej reuze gn
Weej zien me ons trpke onmundig gen beej-en

Onmundig gen beej-en

Weej zien gen beej-en